PROJE YÖNETİMİ

FirstChoice size proje kapsamını tanımlama ve çerçevesini belirlemede rehberlik eder.

Proje yönetimi süreçlerinde & aşağıdaki bilgi alanlarında, projeyi devralıyor ve veya dahil oluyoruz.

Entegrasyon YönetimiÖlçek  & Zaman YönetimiProje Maliyet Yönetimi• Maliyet tahmini• Maliyet bütçeleme• Maliyet kontrolü Kalite Yönetimiİnsan Kaynakları Yönetimi• Takım oluşturma Risk Yönetimi• Risk tanımlaması• Risk izleme ve kontrolü Tedarik Yönetimi• Satın alma & Sözleşmeler• Tedarikçi seçimi


project

Proje Yönetimi yolculuğumuzu, kritik başarı faktörlerini ve ihtiyaçları belirleme ile başlatır, dogru planlama ve iyi organize edilmiş yürütmeyi takiben projeyi hedeflendiği üzere zamanında tamamlarız.Başlatma, planlama, yürütme, denetleme ve proje kapama 5 anahtar süreç adımlarımızdır. Hedeflerinize ulaşmayı kolaylaştirmak için temel göstergeleri inceler ve takipcisi oluruz:• Doğru zamanlama & lokasyon• Maliyet• Performans