PROJE YÖNETİMİ

FirstChoice, proje döngünüz için tüm aşamaların kapsamını, kararlaştırılan zaman çizelgesi, nihai teslimatlar ve bütçe dahilinde yürütme sürecinde size rehberlik eder.

Proje yönetimi yolculuğumuz, kritik başarı faktörlerin ve ihtiyaçların belirlenmesiyle başlar, dogru süreç planlaması ve iyi organize edilmiş yürütmeyi takiben proje hedeflenen takvimde tamamlanır. Başlatma, planlama, yürütme, kontrol ve proje kapama 5 anahtar süreç adımlarımızdır.Proje beklentilerinin sağlanması için saha deneyimimizi ve bilgi sermayemizi, proje yönetimini devralarak ya da dahil olarak proje sürecinde paylaşıyoruz.

Temel unsurların, hedeflere yönelik düzende kalması için takibini sağlarız.• Doğru zamanlama• Maliyet• Performans