İŞ MODELLEMESİ

“Şirketinizi en uygun İş MODELİ ile yönetmek ister misiniz ?''

FirstChoice, hedef pazarınıza yönelik kilit paydaşlarınızı, faaliyetlerinizi ve kaynaklarınızı göz önündebulundurarak kâr amaçlı bir iş planı için danışmanlık sağlar.Danışmanlığımız, iş fikirlerinizi ve stratejilerinizi bir iş modeline dönüştürmenize yardımcı olur.

"Şirketinize uygun iş modellemesi ile karlılığa giden yolu yakalamanızda size destek oluruz."

  • Belirsizlikleri azaltma amacıyla TEMEL TEDARİKÇİLERinizin kimler olacağını analiz eder, size ne sağlayacaklarını ve katacaklarını inceleriz.
  • Müşterilerinize ulaştırmak istediğiniz değeri sağlamak için gereken TEMEL FAALİYETLERinizin ne olduğunu buluruz.
  • İşinizin hangi TEMEL KAYNAKLARa ihtiyaç duyduğunu araştırırız.
  • Daha iyi MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ kurmanız için boşlukları doldururuz.
  • Hedef müşteri kitlesine ulaşmanız için gerekli KANALLARI keşfederiz.
  • MÜŞTERİ SEGMENTİnizi tanımlama üzerinde çalışmalar yaparız.


İŞ MODELİ YARATMA ODAK UNSURLARIMIZ

MALİYET YAPISIİş modelinizin maliyet yapısı nedir?Kaynaklar ve faaliyetlerin ana maliyet kalemleri nelerdir? GELİR MODELİGelir modeliniz nedir?Müşterileriniz ne için ve nasıl ödeme yapar?